Vad gör de på banken efter tre?
På Nordeas kontor i Uddevalla är Anna Strömberg kontorschef för privatkontoret.
I samma lokaler sitter också Mats Leifler som är kontorschef för företagskontoret i Fyrbodal.
Öppettiderna på kontoret i Uddevalla kommer att förändras. Alla vet att bankerna av tradition stänger klockan tre, men från första oktober kommer Nordea i Uddevalla att ha öppet till 18.00 alla vardagar.
- Vi gör det för att kunna öka rådgivningen till våra kunder, säger Anna. Privatekonomin blir mer och mer komplex och behovet av rådgivning ökar. Tillgängligheten är viktig och kunderna ska kunna komma på tider som passar dem. Vi tror det blir en lyckad satsning.

- På privatsidan arbetar vi med kundens hela privatekonomi, säger Anna. Det rör sig om sparande, lån, försäkringar och vardagstjänster som betalningar och kort. Vi arbetar mycket med bokade rådgivningar, men möter även kunder som spontant besöker oss i vår kundtjänst.
- När det gäller företagsmarknaden arbetar vi inom hela Fyrbodal, berättar Mats. Kunderna återfinns således i Bohuslän, Dalsland samt delar av Älvsborgs län. Där arbetar vi tillsammans med allt från mindre företag till regionens allra största bolag. Vi har valt att koncentrera resurserna på företagssidan, för att på så sätt skapa aktiva kunskapscentra, som på nära håll snabbt kan agera för att på bästa sätt hjälpa våra företagskunder i regionen.

En kundansvarig på Nordea arbetar också som teamledare och skräddarsyr därför ett kundteam innehållande olika personer med specialistkompens. Storleken på kundteamen varierar eftersom varje företag har unika behov. Det kan handla om Cash management, finansbolagstjänster, pensionslösningar, valutahantering eller placering av företagens överlikviditet.
- Vad som bland annat skiljer oss från övriga banker är att vi har fler lokala specialister i våra olika kundteam förklarar Mats. Med andra ord finns våra specialister redan på plats inom vårt marknadsområde, de känner såväl den lokala marknaden som de olika företagen. Med vår närhet och stora specialistkompetens kan våra kundteam bidra till att skapa mervärde samt medverka till att företagen stärker sin konkurrenskraft.

Avslutningsvis berättar Mats och Anna att de även har en Private Banking-enhet i Uddevalla. Nordea är helt ensamma inom Fyrbodal med att kunna erbjuda sina företagskunder en Private Banking-service.

Nordea

Bransch:
Bank

Telefon: 0522-64 20 64


Email:
mats.leifler@nordea.se

Hemsida:
www.nordea.se

Adress:
Nordea
Kunesgatan 7
45127 Uddevalla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN